Bước 1: Tại trang thanh toán của đơn hàng, vui lòng chọn phương thức thanh toán "Thanh toán online - Trả góp qua thẻ ngân hàng".

(phiên bản máy tính)

 

(phiên bản điện thoại)

 

 

Bước 2: Chọn địa chỉ thanh toán phù hợp với thẻ hoặc phương thức thanh toán của bạn. 

(phiên bản máy tính)

  

(phiên bản điện thoại)

 

Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển đến trang thông tin dành cho phương thức trả góp, tại trang này vui lòng điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu như ảnh dưới đây.

 

Chú thích:

 

 • "Số thẻ": Dãy 16 hoặc 19 số in trên mặt trước của thẻ. Ví dụ: 1234 5678 9101 1234
 • "Tháng/Năm hết hạn": Tháng và Năm hết hạn của thẻ, in trên mặt trước của thẻ (VALID/GOOD THRU). Ví dụ: 05/25
 • "CSC" (Card Security Code) là Mã số bảo mật của thẻ.

    (phiên bản máy tính)

     

    (phiên bản điện thoại)

     

    Bước 5: Vui lòng kiểm tra lại các thông tin đã cung cấp, nhấn chọn "Thanh Toán" để xác nhận thanh toán cho đơn hàng.

    (phiên bản máy tính

    (phiên bản điện thoại)

     

     


     Lưu ý:

    • Quý khách cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình Trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Quý khách xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình mua hàng trả góp.

    • Crocs Việt Nam có quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng với các điều kiện của Chương Trình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Crocs Việt Nam là quyết định cuối cùng.