Bước 1: Sau khi chọn được sản phẩm và điền thông tin giao nhận, Quý khách sẽ được chuyển đến trang tiến hành thanh toán, ở mục Thanh toán vui lòng chọn "Thanh toán online (Credit / Debit Card, ATM card)".

 

(Phiên bản máy tính)

 

   

(Phiên bản điện thoại)

 

Bước 2: Chọn địa chỉ thanh toán phù hợp với thẻ hoặc phương thức thanh toán của bạn. Sau khi đã chọn phương thức thanh toán và địa chỉ thanh toán phù hợp, Quý khách vui lòng nhấn chọn "HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG" để được chuyển đến cổng tiến hành thanh toán Thẻ Tín dụng/Ghi nợ qua OnePAY.

 

  

(Phiên bản máy tính)

 

 

(Phiên bản điện thoại)


Bước 3: Ở mục Phương thức thanh toán bấm chọn "Thẻ Tín dụng/Ghi nợ", sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin thẻ trong 3 mục được yêu cầu bao gồm "Số thẻ", "Tháng/Năm hết hạn", "CSC".

  

(Phiên bản máy tính)

 

     

 

(Phiên bản điện thoại)

Chú thích:
 • "Số thẻ": Dãy 16 hoặc 19 số in trên mặt trước của thẻ. Ví dụ: 1234 5678 9101 1234
 • "Tháng/Năm hết hạn": Tháng và Năm hết hạn của thẻ, in trên mặt trước của thẻ (VALID/GOOD THRU). Ví dụ: 05/25
 • "CSC" (Card Security Code) là Mã số bảo mật của thẻ.


     Đối với thẻ Visa, MasterCard và JCB: Mã bảo mật CSC nằm ở sau mặt của thẻ, gồm 3 chữ số cuối ở bên phải, cạnh ô chữ ký.


     Đối với thẻ American Express: Mã bảo mật CSC nằm ở mặt trước của thẻ, gồm 4 chữ số in nhỏ ở góc bên phải, phía trên dãy số thẻ.

     Bước 4: Xác nhận thanh toán.

      

     (Phiên bản máy tính)

      

     (Phiên bản điện thoại)