Kích hoạt
Khách Hàng Thân Thiết Online
Tích điểm nhận ưu đãi & và tận hưởng hàng ngàn đặc quyền thành viên
loaylty rewards program
Hoạt động tích điểm
5,000 điểm
Chào mừng thành viên mới
1đ = 100 điểm
Mua hàng tại Crocs.com.vn
500 điểm
Đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng
5,000 điểm
Theo Dõi Facebook Crocs Vietnam
5,000 điểm
Theo Dõi Instagram Crocs Vietnam
100 điểm
Lượt truy cập Crocs.com.vn